Filosofie

Filosofie

Biodiversiteit versterken, in een omgeving waar de stedelijke ontwikkeling toeneemt, dat is wat mij drijft. Ik verdiep mij dagelijks in kansrijke innovaties en initiatieven op het gebied van duurzaamheid en natuurontwikkeling. Ik deel mijn inzichten op een verhelderende wijze met burgers en professionals en help hen hun initiatieven te versterken.

Verhelderen

Klimaatvraagstukken waar ik me in verdiep maak ik toegankelijk in blogs en andere publicaties, zowel op klimaatplatforms als in lokale en sociale media.

Versterken

Door het verkennen  van klimaatkansen en -knelpunten draag ik bij aan de versterking van teams en organisaties die zich in willen zetten voor een duurzamere omgeving. Dit doe ik bijvoorbeeld met afdelingen groenbeheer en energie van gemeenten, participatieraden, fracties van politieke partijen en andere milieu professionals.

Betrekken

Ondernemers, burgers en bestuurders betrek ik bij knelpunten en kansen van de klimaattransitie door het organiseren van events zoals Energie Ontbijten, Opschoondagen of Omgevingsvisie wandelingen. 

Contactgegevens:

Molenweg 38
1182 CL AMSTELVEEN

+31 (0)  6 11400037
Info [apenstaartje]
GroeneGroei [punt] com