Journalistiek bijdragen

Journalistieke bijdragen

Hoe heb ik de meest positieve impact op natuur en klimaat?  Over innovaties en initiatieven op het gebied van energie, circulaire en klimaattransitie schrijf ik op sociale en in conventionele media. In opdracht of op eigen houtje werk ik verhaallijnen uit als Afval=Rijkdom, Groen mag niet ontbreken en Energiepositief in een jaren 30 woning. 

Actuele bijdragen lees je hier

Contactgegevens:

Molenweg 38
1182 CL AMSTELVEEN

+31 (0)  6 11400037
Info [apenstaartje]
GroeneGroei [punt] com