Strategisch coaching

Strategisch coaching

Kostbaarheden, knelpunten en kansen verkennen, zo draag ik bij aan het versterken van de visie en missie van groene start-ups, beleidsteams en participatieraden. In een natuurlijke setting, zittend, staand of wandelend, ben ik zowel klankbord als spiegel in uw groene ontwikkeling.

Contactgegevens:

Molenweg 38
1182 CL AMSTELVEEN

+31 (0)  6 11400037
Info [apenstaartje]
GroeneGroei [punt] com